Ubytovací řád


 1. Ubytování je možné po úhradě celé částky za pobyt na účet pronajímatele před nástupem na pobyt a složením vratné kauce 3 000,- Kč při předání apartmánu.

 2. Seznámení s ubytovacím řádem potvrzují hosté uhrazením pobytu na účet pronajímatele a tím také závazek se jím řídit.

 3. V den příjezdu je apartmá k dispozici od 15.00 h., v den odjezdu je nutné opustit apartmán nejpozději do 10.00 h.

 4. Parkování je povoleno pouze na označeném parkovacím místě - místo označeno tabulí 503-5. Apartmán má pouze 1 parkovací místo, pokud hosté přijedou více auty, druhé auto může zaparkovat na neoznačeném volném parkovacím místě (bez parkovací tabule), jinak parkování na veřejném parkovišti obce Lipno.   

 5. V apartmánu je kapslový kávovar Krups (kapsle Dolce Gusto zakoupíte také v místních obchodech.

 6. Platí zákaz manipulace s elektrokotlem či bojlerem na teplou vodu.

 7. V celém apartmánu platí zákaz kouření.

 8. Není povolen pobyt s domácími mazlíčky.

 9. V celém apartmánovém domě platí zákaz grilování na otevřeném ohni.

 10. Zařízení apartmánu nesmí být přemisťováno.

 11. Zjištěné závady ihned hlásit pronajímateli.

 12. Při odchodu z objektu je povinnost objekt zabezpečit proti vniknutí cizích osob a také zkontrolovat vypnutí elektrospotřebičů.

 13. Je vyžadováno respektování nočního klidu v době od 22:00 do 7:00.

 14. V případě způsobené škody, je tato uhrazena po písemné výzvě pronajímatele, převodem na účet pronajímatele nebo uhrazena z kauce.

 15. Za škody na majetku či odcizení věcí ubytovaných nenese pronajímatel odpovědnost.

 16. Hosté zodpovídají za bezpečnost svoji, stejně tak bezpečnost svých nezletilých dětí v celém apartmánu a přilehlých prostorách.

 17. Apartmán je po ukončení pobytu předán pronajímateli ve stavu, ve kterém byl předán na začátku pobytu, tj. je proveden běžný úklid a svlečeno povlečení.

 18. Při ukončení pobytu hosté vynesou odpadky. Popelnice jsou na hlavním parkovišti.

 19. Do toalety je zakázáno vhazovat hygienické potřeby, vlhčený toaletní papír, tuky či jakýkoli jiný odpad.

 20. Při ukončení pobytu a před odchodem z apartmánu objednavatel pobytu zkontroluje, zda jsou:   zavřená všechna okna, přívodní šňůry od malých elektro spotřebičů vytažené ze zásuvek, zastaveny vodovodní kohoutky, vypnuta lednice - otočením kolečka uvnitř lednice.
 21. Při ukončení pobytu a převzetí apartmánu v pořádku, bude objednavateli vrácena kauce.

 22. Pronajímatel nebo jím pověřená osoba má právo provést namátkovou kontrolu objektu v průběhu pobytu.

Děkujeme, že jste se seznámili s Ubytovacím řádem a přejeme příjemný pobyt.